Ambuplanner.nl

Met ambuplanner.nl kunnen zorgverleners in de regio digitaal aanvragen voor besteld vervoer indienen volgens het Professionele Aanvragen protocol binnen de Topicus Triage module.

Ambuplanner.nl

Ambuplanner.nl ondersteunt de aanvrager bij het bepalen van de urgentie en de benodigde ambulance voor de zorgvraag.

Onder andere door het vaststellen van bijzondere vervoersindicaties, benodigde zorg en besmettingsgevaar. Daarnaast kan de aanvrager op basis van de beschikbare capaciteit direct het best passende tijdslot kiezen voor het besteld vervoer. De aanvragen worden vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de centralist op de meldkamer ambulancezorg en naar de Planmodule gestuurd. Terugkoppeling over veranderingen in het proces is mogelijk.

Meer weten over ambuplanner.nl?
Neem contact op

Susan Damhuis Product manager Spoedzorg 088-7768660Bel mij terug