Zorgmeldkamer

Alle acute zorg in de regio bereikbaar via één telefonisch loket. Het is in het belang van de patiënt en helpt bovendien om de zorgkosten te drukken. Winst voor alle partijen. Bij Topicus geloven we in de komst van deze ‘regionale zorgmeldkamer’ en werken we samen met organisaties in de acute zorg om dit te realiseren.

Zorgmeldkamer

Burgers kunnen wanneer zij acuut zorg nodig hebben, telefonisch of via bijvoorbeeld een app, contact opnemen met de zorgmeldkamer. In de triage bepalen medewerkers van de zorgmeldkamer welke zorg het beste past. Daarna coördineren zij de in te zetten zorg in de regio. Logistieke taken en bijvoorbeeld afstemming met ketenpartners verloopt zoveel mogelijk automatisch. Zo blijft er ruimte over voor proactieve en betrokken zorgverlening.

Meer weten?
Neem contact op

Ruud Kuiperi Businesslinemanager Spoedzorg 088-7768660Bel mij terug