Mobiele Acute Zorg

De tijd dat je als zorgverlener een aktetas meebracht voor het verlenen van mobiele acute zorg is voorbij. Mensen wonen langer thuis, onder druk van de vergrijzing neemt het aantal huisbezoeken toe en de zorgvragen op straat worden complexer. Van de huisarts of ambulanceverpleegkundige verwachten we dat hij ter plekke zorg verleent, het contact registreert, vitale waarden meet en de vervolgzorg bepaalt. Dat kan alleen met de juiste ondersteuning.

Mobiele acute zorg

Zorg verlenen in een mobiele situatie vraagt om intuïtieve ondersteuning die ook blijft werken als de internetverbinding wegvalt. Daarbij is intelligente ondersteuning in de vorm van medicatiebewaking en bijvoorbeeld een gekoppeld GPS-systeem onmisbaar. We zien voor de komende jaren bovendien een verschuiving waarbij jij als zorgverlener steeds meer zelf bepaalt welk device (laptop, tablet of smartphone) je in welke situatie wilt gebruiken.

Topicus HAP

Meer weten?
Neem contact op

Ruud Kuiperi Businesslinemanager Spoedzorg 088-7768660Bel mij terug